Tilknyt en uddannelseskonsulent

• til løsning af specifikke uddannelsesopgaver
• til sparring ved udvikling af uddannelsesstrategier
• til udvikling af oplæringsforløb for din virksomheds nye medarbejdere
• til koordination af efteruddannelse
• til opfølgning af uddannelsesinitiativer
• til løsning af tidsbegrænsede projekter
• til vedligeholdelse af kompetencedata
• til inspiration og innovation omkring læring og træning
• til udvikling og beskrivelse af værdigrundlag for din virksomhed og dens medarbejdere