Hvem henvender jeg mig til?

Virksomheder uden egen uddannelsesafdeling, som ønsker løsning af konkrete opgaver og/eller assistance til at definere uddannelsesbehov og løsningsmodeller.

Virksomheder med en uddannelsesafdeling, som kunne tænke sig sparring og inspiration.

Virksomheder som ønsker at outsource deres uddannelesesplanlægning, evt. dele heraf, og styring af uddannelsesaktiviteter.